Karta Upominkowa

Karta Upominkowa / Bon Zakupowy

     

 

Kup tutaj ->

 

Regulamin Karty Upominkowej M-Zone.pl
Karta Upominkowa - bon towarowy na okaziciela, umożliwiający zapłatę ceny produktów w sklepie fizycznym M-Zone, Kościuszki 49, 50-011 Wrocław lub w sklepie internetowym www.m-zone.pl, do wartości zgromadzonych na tym bonie towarowym na okaziciela środków pieniężnych, utrwalony na karcie drukowanej lub w postaci cyfrowej przesłanem e-mailem.

Nabycie Karty Upominkowej M-Zone.pl w Sklepie fizycznym.

Karta drukowana jest dostępna w sklepie M-Zone, Kościuszki 49, 50-011 Wrocław.
Nabywca może nabyć Kartę utrwaloną na nośniku materialnym po wpłacie kwoty przypisanej do karty.
Wpłaty można dokonać wyłącznie gotówką lub za pomocą kart płatniczych.

Nabycie Karty Upominkowej M-Zone.pl w sklepie www.m-zone.pl
Karta Upominkowa M-Zone.pl w postaci cyfrowej lub drukowanej dostępna jest w sklepie www.m-zone.pl
Do nabycia jej w postaci cyfrowej lub drukowanej w sklepie www.m-zone.pl stosuje się Regulamin sklepu M-Zone.pl dostępny na
www.m-zone.pl/regulamin.

Ogólne informacje o Karcie Upominkowej M-Zone.pl

Nabywca może wybrać jedną z wersji karty: 100, 200 lub 500 zł.
Użytkownik Karty jest uprawniony do korzystania z Karty Upominkowej M-Zone.pl w okresie jej ważności.
Karta jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia jej aktywacji widniejącej na karcie.
Okres ważności Karty nie jest przedłużany.

Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Upominkowej M-Zone.pl nie są oprocentowane.

Karta Upominkowa M-Zone.pl nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani instrumentem pieniądza elektronicznego.


Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne, w tym gotówkę.

Każda Karta posiada kod.Zabrania się przekazywania kodu nieuprawnionym użytkownikom.

Wydawca karty wydaje dokument fiskalny na zakupione za pomocą karty produkty w sklepie fizycznym lub internetowym.

Zasady użytkowania Karty Upominkowej

  1. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie oryginalne Karty Upominkowe M-Zone.pl.

  2. W przypadku korzystania z Karty w postaci cyfrowej dokonanie płatności w Sklepie fizycznym możliwe jest po okazaniu pracownikowi Wydawcy jej pełnego wydruku z pliku w jakim została dostarczona Nabywcy (wydruk musi zawierać cały obraz Karty Upominkowej M-Zone.pl).

  3. Płatność Kartą Upominkową M-Zone.pl następuje w kasie Sklepu fizycznego. W momencie zapłaty przez Użytkownika za Produkt Kartą w Sklepie fizycznym jej saldo zostanie pomniejszone o kwotę będącą równowartością ceny Produktu lub inną, wskazaną przez Użytkownika o wartości nie większej niż saldo środków zgromadzonych na Karcie.

  4. W przypadku, gdy środki zgromadzone na Karcie Upominkowej M-Zone.pl nie byłyby wystarczające do zapłacenia ceny Produktu, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty na poczet ceny Produktu różnicy innym sposobem płatności akceptowanym w Sklepie fizycznym.

Postanowienia wspólne

  1. Użytkownik Karty Upominkowej M-Zone.pl jest zobowiązany do poinformowania kolejnego Użytkownika, któremu przekazuje Kartę, że Karta podlega Regulaminowi Karty Upominkowej M-Zone.pl, w szczególności, że transakcja Kartą Upominkową M-Zone.pl może być zrealizowana w Sklepach fizycznych i Sklepie Internetowym, że Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po upływie którego nie może być realizowana.

  2. Karty nie podlegają prawu zwrotu.

Odpowiedzialność Wydawcy z tytułu rękojmi oraz reklamacje związane z Kartą Upominkową M-Zone.pl

  1. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe M-Zone.pl, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.

  2. Wydawca nie udostępnia możliwości zastrzeżenia czy zablokowania Karty. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Upominkowej M-Zone.pl Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Wydawcy.

  3. Wydawca nie odpowiada za brak możliwości realizacji Karty wynikający z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

  4. Reklamacje z tytułu Rękojmi Kart Upominkowych M-Zone.pl można składać, bezpośrednio w Sklepie fizycznym W-Zone, Kościuszki 49, 50-011 Wrocław

Regulamin wchodzi w życie 29 czerwca 2017 r. i obowiązuje w odniesieniu do Kart Upominkowych M-Zone.pl aktywowanych od dnia jego wejścia w życie.